Forside

 Spejderideen for voksne.

Du kan læse om Sct. Georgs Gildet i Faxe under Om Gildet og Aktiviteter. Hvis
du gerne vil høre mere om os eller gerne ved være med i vores fællesskab, kan du
ringe eller maile til Gildemester Preben Gustafsen.

Se nærmere under Gildeledelse