Fellowship 2018

Gratis livsforvandlende sundhedsydelser i form af operationer og genoptræning af invalide mennesker uden hensyn til race, køn og religion. Det var udgangspunktet for foredragsholder, Bestyrelsesformand CEO Jens-Erik Engelbrecht fra Mercy Ships Danmarks, ved årets Fellowship-day der blev holdt i Kirkehuset i Præstø, hvor Præstø Gildet sørgede for den praktiske afvikling.

DGM Lone Erkmann startede aftenens forløb med en varm velkomst til alle og tilføjede i sin indledning nogle af de tanker der i øjeblikket rører sig omkring Sct. Georgs gildernes fremtid.

Danmark kom i 2010 med i organisationen Mercy Ships som det 16. medlem, der arbejder ud fra det kristne synspunkt at hjælpe sin næste. Vi har de 3 kerneområder fortsatte Jens-Erik Engelbrecht. Sundhed og genoptræning, uddannelse og træning og kapacitets opbygning.

Platformen for arbejdet, der foregår i de fattigste lande på jorden, er skibe. Og det er det fordi et hospitalsskib er 3 forskellige ting, nemlig et skib, hotel og hospital. Der bl.a. har de fordele at være transportable, rummelige, en platform for træning, sikkerheden er i top på grund af flytbarheden og ikke mindst befinder det sig i brugerens eget miljø.

Det skib man arbejder ud fra i øjeblikket er den ombygget Storebælts færge Dronning Ingrid. Hun er 152 meter lang, 23 meter bred og vejer 16.572 tons. I det hemmelige indre findes 126 kabiner /lejligheder. Foruden 6 fuldt udstyrede/moderne operationsstuer, med tilhørende blodbank, foruden en intensivafdeling med 79 senge, foruden moderne tandlægeklinikker, scannere, røntgenudstyr, apotek samt laboratorium. For at fuldende billedet er der også skole, børnehave, bibliotek, vaskeri, supermarked og en Starbucks café. – altså i realiteter en helt samfund for sig selv.

Inden man tager ud i den vide verden for at hjælpe, fortalte Jens-Erik Engelbreth, er der truffet aftale med det pågældende lands regering. Et af de ufravigelige krav der skal afklares er, at det er Mercy Ships der bestemmer hvem der skal hjælpes. Den dybere mening med den ordning er at behandling og den nødvendige genoptræning er gratis, tilføjede bestyrelsesformanden, og der tages ikke hensyn til patientens, familiens eller regnings pengepung. Man vil aldrig kunne betale sig til behandling understregede han.

Til at hjælpe er der hele tiden omkring 450 personer ombord, de har forskellige job lige fra Kaptain til dæksdreng, via læger, tandlæger og sygeplejersker og laboratorie personale. Alle disse personer er frivillige – altså ulønnede, foruden de selv betaler for at rejse til og fra skiber, og om bord betaler personalet selv for deres forplejning. Den tid de enkelte frivillige er på skibet, strækker sig fra 2 uger til mange år. Det er en bladet skarrer der er ombord, de kommer fra omkring 40 nationer. De har alle en professionel baggrund, – lægerne, f.eks. er for de flestes vedkommende i overlæge- eller speciallægeklassen -. Medens besætningen, har uddannelser som gør den egnede til lovligt at sejle de største krydstogtskibe, sagde Jens-Erik Engelbrecht.

For at holde besætningen intakt har Mercy Ships omkring 2.000 frivillige som står klar til at afløse når behovet opstår. Foruden dem der er i gang med hjælpearbejdet er der et meget stort antal frivillige af alle kategorier der står og venter på at der bliver en plads ledig. Sluttede Bestyrelsesformand Jens-Erik Engelbrecht sin spændende og medrivende beretning om det meget store frivillige hjælpearbejde. Hjælpen standser ikke ved de varme hænder, det er også lykkes for Mercy Ship at få hele 2. fuldudstyrede hospitalsskibe doneret, utroligt men sandt. Efter en sådan aften begynder man igen at tro på det gode i mennesket.

Efter foredraget var det kaffe og kage tid. Medens kaffen og den hjemmebagte kage blev serveret og nyt i fulde drag benyttede SGM Brita Tropp lejligheden til at fortælle, at torsdag den 1. november holder Vordingborg Sangerlaug syng Dansk aften på Soldaterhjemmet i Vordingborg, hvilket er et nyt tiltag i Vordingborg gilderne. Alle er velkommen tilføjede hun.

Også andre havde nyt at fortælle. Således DUS Inga Gustafsen der fortalte om det genoptagne samarbejde omkring I-dagen mellem Dragsholm -, Gøngerne -, Vestsjælland – og Lolland-Falster distrikter. Et samarbejde der den 3. november resulter i endnu en spændende I-dag. Det foregår i Kirkehuset i Haslev, tilføjede Inga. Der er foredrag af fhv. chefredaktør Siegfrid Matlok om fortid, nutid, og fremtid i det dansk-tyske forhold i Sønderjylland. Om eftermiddagen er det foredragsholder Rasmus Krath der tegner et billedet af nutidens arabiske verden, og trække træde til historien og give sine bud på situationen i regionen. Det er vel blevet endnu mere aktuelt, end da vi planlagde mødet, sluttede Inga.

Årets Fellowship-day blev rundet af med oplæsning af Fellowship budskabet som blev læst op af DGM Lone Erkmann. Budskabet er i år skrevet af Gunilla Engvall fra Sct. Georgs Gildet i Västerås. Lone Læste:

Kære gildespejdervenner!

”Det er en fin ting at vinde venner…”

Netop hjemkommet fra et herligt møde i den nordisk-baltiske underregion hører jeg den sang i mit hoved. Hvor er det en fantastisk chance at møde gamle og nye venner et sted, som flere af os lærte at kende lidt bedre. Her samledes vi i nogle dage fra alle de nordiske lande, fra Belgien, Holland, Tyskland, Storbritannien og Australien til et seminar om samarbejdet med spejderne, lege, museumsbesøg og en tur i parken. Vi kunne sidde og sludre med gamle venner, men fik også tid til at lære nye at kende. Og jeg tror ikke, at vi vil glemme afslutningen med lejrbål i mødelokalet!

Vi mødes og vi skilles. Her i oktober sænker efterårsmørket sig over os. Men der er lys! I det forgangne år har vi mødt hinanden i forskellige sammenhænge, i mindre grupper og på store spejderlejre. Så nu, i tiden derefter glæder vi os ved de lyse minder, vi har fået. Snart vil fredslyset lyse til vores møder og i flere officielle sammenhænge. Det minder os om en opgave, vi har: at arbejde for fred mellem mennesker.

Venskab mellem mennesker, store og små, unge og gamle giver energi – energi til at gå videre og magte det, der af og til er hårdt. Du skal bekymre dig om dine venner! De kender dig og vil dig det godt. Ring til dem, send en sms eller endnu bedre: tag jer en kop kaffe sammen, hvis det kan lade sig gøre, og glæd jer over et møde, der giver jer begge noget!

Vi vil gerne være flere i vores gilde. Det sker bedst ved at mødes og lære hinanden at kende. At tale om, hvad vi gør og hvorfor! Alle kan være med og føle det fællesskab, vi har.

”- du kan gøre det nu!”

Varme gildespejderhilsner på Verdens Fellowship Day! Gunilla Engvall S:t Georgs gille i Västerås

Aftenen sluttede på bedste vis med sangen ”Nu flyver mørkets fugle Ud”. De omkring 60 deltagerne kunne herefter, en del klogere og varme om hjertet, drage hjem. Medens værtsgildet fra Præstø ryddede- og vaskede op. Tak for en god gildeoplevelse.

Riber