Gildeledelse

Sct. Georgs Gildet i Faxe ledes af en gildeledelse på 3 personer

Du er velkommen til at henvende dig til en fra ledelsen, hvis du gerne vil høre mere om Sct. Georgs Gildet og/ eller gerne vil være medlem af Sct. Georgs Gildet i Faxe.

gildet

 

Gildekansler                              Gildemester                                 Gildeskatmester

Erika jensen                                   Preben Gustafsen                              Conny Andersen

tlf.:30243376                                 tlf.: 51714866                                        tlf.: 61663925

erika.jensen@fakse-net.dk      pgustafsen@gmail.com            conny.andersen@outlook.com