Gildeledelse

Sct. Georgs Gildet i Faxe ledes af en gildeledelse på 3 personer

Du er velkommen til at henvende dig til en fra ledelsen, hvis du gerne vil høre mere om Sct. Georgs Gildet og/ eller gerne vil være medlem af Sct. Georgs Gildet i Faxe.

gildet

 Gildekansler                              Gildemester                               Gildeskatmester

Per Krogh Jensen                            Preben Gustafsen                           Conny Andersen

tlf.:28453250                                    tlf.: 51714866                                 tlf.: 61663925

doika@mail.dk                       pgustafsen@gmail.com                conny.andersen@outlook.com