Om Gildet

I Sct. Georgs Gilderne har vi nogle faste aktiviteter for eksempel:

Gruppemøde

I Sct. Georgs Gildet i Faxe er vi 19 gildebrødre, der er delt ind i 3 grupper. Grupperne er sammensat efter interesser. En gruppe arbejder med spejderkontakt, en anden arbejder med det sociale område og en tredje arbejder med et tema, der vælges for et år ad gangen.

Grupperne mødes hos hinanden privat ca. en gang om måneden.

Gildemøde

Ca. en gang om måneden mødes alle medlemmer til gildemøde. Det kan være et arrangement i form af foredrag eller andet i spejderhytten på Rosenkildevej.

I løbet af året afholdes ca. 4 gildehaller. En gildehal er en højtidelig ceremoni, hvor bl.a. nye gildebrødre optages. I eftergildehallen er der socialt samvær med debat, sang, underholdning og traktement.

Gildeting

En gang om året afholdes der gildeting i Sct. Georgs Gildet. Det kan sammenlignes med en generalforsamling.

Sct. Georgs Gildet i Faxe har nogle årligt tilbagevendende aktiviteter:

Parade

Nytårsparade sammen med spejderne og nytårstaffel sammen med spejderlederne i Faxe Kommune.

 

 

 

 

Banko

 

I februar måned spiller vi bankospil på ældrecentrene i Faxeområdet

 

 

Udflugt

 

 

I maj måned har vi vores traditionelle sommerudflugt for hele gildet. Her besøger vi et sted og spiser vores medbragte mad sammen

 

TramFlagI oktober holder vi Fellowship Day sammen med alle gilderne i Gøngernes Distrikt. Her fokuserer vi på det internationale og har en foredragsholder, der fortæller om det område, vi retter blikket imod.

 

IdagI november mødes vi en lørdag med gildebrødre fra Gøngernes, Vestsjællands og Dragsholms Distrikter til en inspirations dag, kaldet I-Dag, i Kirkehuset i Haslev. Her har vi 2 kendte foredragsholdere, der fortæller om aktuelle emner. det kan f. eks. være en forfatter og en der fortæller om et samfundsrelevant område.

Har du lyst til at være med i vores fællesskab? Der er også plads til dig